Ton Slits, 2010

Ohne Titel

Karton- Papier Arbeit
21,5 x 15,5 cm